Pevnost - Procházkový okruh III.

Při třetí procházce nalezneme 11 zastavení, které nás provedou po stopách královéhradecké pevnosti. Každé zastavení poznáme podle informačního stojanu červené barvy, na kterém najdeme náčrt jednotlivých zajímavostí spolu se stručnými informacemi.

Hradec Králové

Průběh trasy:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Tylovo nábřeží – Jiráskovy sady – Komenského – U přívozu – Brněnská – Jana Koziny – Mýtská – Třída ČSA – Šimkovy sady - Adalbertinum

 

Projděte se pevností!