Hradec Králové po staletí byl a je ve východních Čechách přirozeným centrem duchovního života, kultury a vzdělanosti. V mnoha oblastech přispěl k povznesení českého národa a jeho uplatnění na poli mezinárodním.

Kořeny vzdělávání v Hradci Králové sahají hluboko do středověku, k latinské partikulární škole, založené v roce 1362, čtrnáct let po vzniku slavné Univerzity Karlovy. Latinská partikulární škola byla předchůdcem královéhradeckého gymnázia. Na slavném královéhradeckém gymnáziu i na jiných školách studovalo nebo vyučovalo mnoho vynikajících osobností, např. matematik a astronom, profesor Karlovy univerzity Stanislav Vydra, historik Václav Vladivoj Tomek i jeden z tvůrců českého národního obrození, katolický kněz Josef Liboslav Ziegler. Ve výčtu by neměli chybět ani dramatici Václav Kliment Klicpera Josef Kajetán Tyl, básníci Karel Jaromír Erben, Václav Hanka či hudební skladatel, autor české hymny, František Škroup, spisovatelé Alois Jirásek aKarel Čapek i politici, jako Prof. Alois Rašín a samozřejmě Dr. František Ulrich, legendární královéhradecký starosta, který svůj úřad vykonával v letech 1895- 1929. Ten podporoval obraz města jako centra ekonomického a společenského rozmachu i centra vzdělanosti ve východních Čechách. V jeho době vzklíčila myšlenka na založení královéhradecké univerzity.

Pro město je příznačná vynikající tradice lékařských studií. V roce 1945 tu vznikla pobočka pražské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A po roce 1948 se stalo sídlem několika dalších vysokých škol - Vojenské lékařské akademie v roce 1951, Pedagogické fakulty (Pedagogický institut z roku 1959), Farmaceutické fakulty  v roce 1969.

Hradec Králové sehrál významnou úlohu také v církevním školství, které získalo postupně takovou úroveň a prestiž, že na počátku 20. století bylo kvalitou a délkou studia typem první vysoké školy v Hradci Králové.

Porevoluční proměny konečně přispěly k ustavení Univerzity Hradec Králové v roce 2000. Hradec Králové jako univerzitní město dnes každoročně poskytuje tisícům studentů příležitost ke vzdělání v řadě oborů a má i dostatek kapacit pro jejich ubytování. Studenti naopak město neobyčejně oživují, obohacují jej o stále čerstvou a dynamickou tvář, jsou iniciátory mnoha kulturních projektů a nejrůznějších aktivit, mají svá divadla, kluby, hospody. Na levém břehu Orlice vyrůstá nový univerzitní kampus, v roce 2008 byla dokončena výstavba moderní vědecké knihovny. Budoucnost města, jako metropole studentů a vzdělání, je otevřená a perspektivní.


UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzitu Hradec Králové v současné době tvoří pět fakult - Pedagogická fakulta (PdF), Fakulta informatiky a managementu (FIM), Filozofická fakulta (FF), Přírodovědecká fakulta (PřF) a Ústav sociální práce (ÚSP) .

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 493 331 111, Fax: 495 545 911

http://www.uhk.cz


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ


Fakulta zajišťuje v magisterských programech výuku lékařů a stomatologů, v doktorském studiu výchovu vědeckých pracovníků a v bakalářském programu ošetřovatelství si rozšiřují vzdělání zdravotní sestry. Fakulta rovněž zajišťuje výuku lékařů a stomatologů v anglickém jazyce pro cizince - samoplátce.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 816 111, 495 513 551, fax: 495 513 597

http://www.lfhk.cuni.cz/


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ


Škola nabízí pětiletý magisterský prezenční studijní program „Farmacie“ a „Zdravotnická bioanalytika“. Na fakultě studuje cca 1000 posluchačů. Doktorská studia v prezenční formě studuje až 66 studentů, v kombinované až 70 studentů ročně.

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 067 111, fax: 495 518 002

http://www.faf.cuni.cz/


UNIVERZITA OBRANY V  BRNĚ,
FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ


Fakulta vojenského zdravotnictví se stala v roce 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany v Brně. Univerzita obrany je v České republice jedinou veřejnou školou, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů a civilních odborníků pro potřeby Armády České republiky v souladu se standardy platnými v rámci NATO.

Fakulta vojenského zdravotnictví
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 
Tel.: 973 253 101, fax: 973 253 100

http://www.unob.cz