Aktuality

Aktuality

Rekonstrukce Vrbenského a Gayerových kasáren

Rekonstrukce Vrbenského a Gayerových kasáren

25.7.2018 | Modernizace Gayerových kasáren bude stát přes 300 milionů korun.

Začít by měla příští rok

 

Přípravy na plánovanou rekonstrukci Gayerových kasáren jsou již v plném proudu. Tento týden začalo stěhování Gayerových kasáren, které bude probíhat až do dubna roku 2019. Stěhuje se kolem 40 z 62 zaměstnanců muzea, kteří již zahájili přípravy. Rekonstrukce Vrbenského kasáren bude mít zřejmě zpoždění.

 

„Nejnáročnější z celé akce bude stěhování skoro 2,5 milionu sbírkových předmětů, které musejí pracovníci muzea opatrně zabalit a přemístit do provizorních depozitářů napříč celou republikou. Sbírkové předměty budou umístěny převážně do depozitářů v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Všestarech a ve Stěžerách. Celková cena za stěhování se vyšplhala až k závratným 14 milionům korun,“ uvedl ředitel muzea Petr Grulich.

 

Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem muzea, chce rekonstrukci financovat zejména z prostředků Integrované územní investice ITI Hradecko-pardubické aglomerace v rámci projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové.

 

„Projekt na rekonstrukci bývalých kasáren přispěje nejen k rozvoji a zefektivnění činnosti muzea, ale pomůže také řešit neutěšený stav objektů v památkově chráněné zóně v centru města. Chátrající areál získá na atraktivitě vizuálně a díky rozvojovým aktivitám muzea a netradičnímu pojetí expozic nabídne návštěvníkům nevšední zážitky spojené s prezentací kulturního a přírodního dědictví regionu,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury.

 

Na rekonstrukci sousedních Vrbenského kasáren se nebude žádat o dotaci z prostředků ITI. Kraj společně s muzeem proto nyní hledají jiné finanční prostředky pro realizaci opravy tohoto zanedbaného objektu. Z bývalých Vrbenského kasáren vznikne krajská návštěvnická budova muzea. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout moderní přírodovědeckou expozici zaměřenou na krajinu, faunu a flóru severovýchodních Čech, ale nově také krajskou archeologickou expozici. V přístavbě před budovou bude umístěna kavárna a návštěvnické centrum.

 

„Termín zpřístupnění expozic ve Vrbenského kasárnách je zatím neznámý a je přímo závislý na termínu rekonstrukce budovy a na tom, kdy a jakým způsobem se podaří zabezpečit financování tohoto velikého úkolu. Předpokládáme, že cena rekonstrukce se bude pohybovat kolem 350–450 milionů korun, z toho zhruba 45 milionů korun připadne na obě expozice,“ dále uvedl ředitel Grulich. Budova Vrbenského kasáren je nadále majetkem města Hradce Králové a Královéhradecký kraj ji chce převzít do svého majetku, aby její rekonstrukci zabezpečil.

 

 

 

 

 

Foto:    současný stav Gayerových a Vrbenského kasáren 

            Vizualizace Vrbenského kasáren a Gayerových kasáren (architekti chmelík & partneři)

            Vizualizace přírodovědecké expozice ve Vrbenského kasárnách

 

Tisková zpráva vydaná ke dni 13.7.2019

 

Bc. Veronika Hepnarová – Public relations

+420 495 512 391, +420 727 884 062

e-mail : v.hepnarova@muzeumhk.cz