Aktuality

Aktuality

Tip z kraje: Poznej Krkonoše všemi smysly

Tip z kraje: Poznej Krkonoše všemi smysly

13.1.2020 |  

Kopeme za KOP (Krkonoše originální produkt) a zveme širokou veřejnost na výstavu regionální značky na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Místní akční skupina Krkonoše připravuje na měsíc březen výstavu regionálních výrobků, zážitků a Mistra tradiční rukodělné výroby. Veřejnost se může těšit na velkoformátové fotografie krkonošského fotografa Karla Falty, který v roce 2019 nafotil kolekci tématických fotografií s Krakonošem a regionálními produkty, ochutnávku regionálních produktů a kreativní dílnu.

Přijďte poznat Krkonoše všemi smysly. Mezi zástupci regionální značky Krkonoš jsou produkty oceněné Českou Chuťovkou, Regionální potravinou, zápisem na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky či nominací na seznam Unesco nebo Czech Grand Design. Výrobky, produkty a zážitky pocházející z oblasti turistického regionu Krkonoše (od Harrachova po Trutnov) a poznáte je podle značky „Krkonoše originální produkt® a speciálního loga - červeného otisku prstu”. Stylizovaný otisk prstu v logu vyjadřuje osobní přístup člověka – tvůrce, zanechání jeho řemeslných otisků na každém jednotlivém výrobku. Nepravidelná kontura otisku odkazuje na ruční práci a dlouholetou tradici a zesvětlené obloučky v horní části otisku Vám připomenou zamlžené barvy krkonošských vrcholků na obzoru. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Krkonoš, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

   Svoji zručnost si návštěvníci výstavy budou moci vyzkoušet výrobou perličkových ozdob.  První dílny na foukané perličky vznikaly v Krkonoších ve druhé polovině 19. století a perlařinou se často živily celé rodiny. Otec nebo dědeček foukali a stříbřili perle, babička je rozřezala na jednotlivé kousky, matka a děti je navlékaly a sestavovaly. I v dnešní době se v Krkonoších zachovává faktorský způsob práce, kdy brigádnice po domácnostech pomáhají s foukáním, řezáním a montováním ozdob. Výroba ozdob může také posloužit jako antistresová terapie v dnešním přetechnizovaném světě a může být inspirací pro výběr budoucího povolání žáků.

Více se se zástupci regionální značky můžete seznámit na www.regionalni-znacky.cz/krkonose/.

Zájemci o vstup do značky se mohou přihlásit do konce února 2020 prostřednictvím podání přihlášky v kanceláří MAS Krkonoše v Lánově nebo emailem hartmanova@maskrkonose.cz.

Zástupci regionální značky:

Krkonošská pivní stezka, Psí spřežení, Český česnek z Podkrkonoší, keramika – Dumková, Emba, Oblak, Rautis, spřádaná vlna a med – Fišerová, Pumprnikl, BIOfarma Pod Hájkem, drátování – Šlechta, textilní dekorace – Albrechtová a Killarová, Babiččiny sirupy, Dílna Hama, DaMiRS, farma Basařovi, Krkonošské sirupy, vinuté perle - Příběh perel, Volkafe, Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Krkonošská kozí farma, pivo Trautenberk a Fries, Original šperk – Roudná, dřevěné plastiky – Spurný, mozaika a tavené sklo – Edler, Apicor, paličkování – Špetlová Máslová, Tempo Česko, drátované dekorace – Herčík, roubenky Roubal, Maloúpská vlna, mlekoazdodomu - Mejsnar.